Rental rules and query

Please read carefully and try to do as much as possible, that will makes easier rental procedure with no conflicts!

Rental rules
Data for rental agreement
Cooperation questionary


Nomas anketa!

SIA Master Foto
F.Sadovņikova 39, Rīga

Personas dati ir paredzēti nomas līguma sagatavošanai, noslēgšanai un līgumsaistību izpildei. Master Foto SIA apņemas neizpaust personiskos datus trešajām personām.

Ja netiek panākta iznomātās tehnikas atgriešana un/vai līguma apmaksa, tad iznomātājam ir tiesības nodot informāciju par nomnieku trešai personai - SIA INKASSO LATVIA, kas veiks parāda piedziņu.
Personas dati un līguma kopijas netiek uzglabāti pēc līguma izbeigšanas.

Nomas anketa

* Visi laukumi ir obligāti!
Anketu aizpildīt tās personas vārdā, kas ieradīsies pēc tehnikas!
Šī NAV tehnikas REZERVĀCIJA! Šie ir dati, kas nepieciešami līguma noslēgšanai.
VEICIET TEHNIKAS REZERVĀCIJU ŠEIT, izvēloties vajadzīgo tehniku!