Garantija

Pirms preces lietošanas, lūdzam iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, lai prece netiktu lietota nepareizi un tai netiktu nodarīti bojājumi. 

Visām pirktajām precēm ir ražotāja garantija kā minimums 2 gadi no preces iegādes brīža!

Juridiskām personām garantija ir 1 gads!

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt:

  • pirkumu apliecinošu dokumentu - čeks, pavadzīme vai kvīts;
  • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījuma ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

  • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esi mēģinājis novērst bojājumu;
  • izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  • bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  • bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).


Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties ar datu rezerves kopijām.


Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Jums ir šādas iespējas:

  • dodieties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!);
  • ierodieties pie mums veikalā, Firsa Sadovņikova ielā 39 darbadienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 (neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!);Zvaniet pa tālruni +371 67704396, mob.tel (LMT) +371 29490777, un mēs Jūs uzklausīsim un ieteiksim labāko risinājumu.


Papildus informācija par garantijām šajā saitē:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309